Gebruiksvoorwaarden | Datingsite voor jongeren

Om lid te worden in de community van Dating-Jongeren dient u met de algemene voorwaarden akkoord tezijn. Voordat u lid wordt van onze diensten dient u deze overeenkomst te lezen en de instructies te volgen van het registratieproces. Deze overeenkomst beschrijft de wettelijk bindende termijnen van het lidmaatschap en deze dienen geaccepteerd te worden om lid te worden. De overeenkomst kan worden aangepast of gewijzigd door Dating-Jongeren op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving. Het inschrijven voor de dienst, evenals de registratie op de site betekent acceptatie van de gebruiksvoorwaarden.

Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor mensen van 13 jaar en ouder. Registratie en het gebruik van de dienst betekent dat u bevestigd dat u ten minste 13 jaar oud bent. Door het gebruik van de Diensten, verklaart en garandeert u dat u het recht, autoriteit en capaciteit in deze overeenkomst accepteert en voldoet aan alle bepalingen van deze overeenkomst. Gebruikers die de 21 jaar zijn gepasseerd, zijn verplicht om de service van uw account te verwijderen.

Als u jonger bent dan 18 jaar oud, dient u te bevestigen dat u toestemming van een ouder of wettelijke voogd heeft om van onze diensten gebruik te maken.

Tijdens de registratie dient u een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. U dient ervoor te zorgen dat uw wachtwoord veilig en complex is. U stemt ermee in dat u geen accountnaam en wachtwoord zal gebruiken. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u ongeautoriseerd gebruik van uw account of toegang tot uw wachtwoord vermoed. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en uw profiel.

Deze overeenkomst geldt niet meer zodra u uw account verwijdert. U kunt op elk gewenst moment uw lidmaatschap beëindigen om welke reden dan ook, door "Verwijder account" te selecteren in het profiel. U kunt ook uw annulering vragen van het lidmaatschap door het sturen van een e-mail naar de beheerder van deze site.

Alle materialen die u op deze site plaatst mogen geen naaktheid, geweld, seksuele (onthullende ondergoed) of beledigende onderwerpen bevatten. Het is verboden om foto's van andere mensen te plaatsen zonder toestemming van desbetreffende persoon. De administratie heeft het recht om profielen te blokkeren en de inhoud van profielen te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Content dat wordt gebruikt in verband met enige commerciële activiteiten, dit geldt ook voor het verstrekken van links naar andere websites, is verboden. Elk ongepast gebruik van de site worden geblokkeerd.

Behalve voor het Intellectuele Eigendom, wat publiekelijk domein is of waarvoor schriftelijke toestemming is gegeven schriftelijke, mag ergeen inhoud die geplaatst op de website isgekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgezonden, tentoongesteld of verkochtworden.

U verklaart en garandeert dat u het recht om inhoud te publiceren heeft en u zult geen illegale of verboden inhoud publiceren, u zal niet de regels overtreden, u zal geen inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief, zonder beperking, alle intellectuele eigendomsrechten). Dating-Jongeren behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) onderzoek te verrichten en waar nodig geschikte wettelijke stappen te nemen in zijn enige discretie tegen iemand die deze bepaling overtreedt. Na het registreren bij dating-Jongeren dient u het ermee eens te zijn dat sommige of alle gebruikersinformatie, zoals uw e-mail adres, leeftijd, en algemeen belang gebruikt mag worden door andere bedrijven.

Wij hebben geen verantwoordelijkheid over uw account of onderdelen ervanmocht deze tijdelijk of vrijblijvend niet meer beschikbaar zijn.

Het platform tolereert het gebruik van foto’s en profielen van anderen, pesten of andere psychische mishandeling niet. Bij overtreding van deze regel zal uw account geschorst of verwijderd worden en kan u worden gemeld aan de autoriteiten.

Het maken van ongepaste verzoeken aan iemand onder de leeftijd van 18 jaar is in strijd met onze voorwaarden van de dienstverlening. Dit is dan ook een zeer ernstig misdrijf. Ten aanzien van deze activiteiten zal u direct worden geschorst en zal dit gemeld worden aan de lokale autoriteiten.

U mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere merkgebonden informatie posten, distribueren ofreproduceren zonder de instemming en toestemming van de copyrighthouder.